Pages

Wednesday, July 18, 2012

ANG RETORIKA AT MABISANG PAGPAPAHAYAG

ANG RETORIKAAT ANG MABISANG PAGPAPAHAYAG Ang retorika ay tumutukoy sa sining ng maayos, malinaw, mabisa at kaakit-akitna pagpapahayag upang maunawaan at makahikayat sa mga nakikinig at bumabasa.Dalawang kawastuan ang kinakailangan sa pagpapahayag : ang kawastuang pambalarilaat ang kawastuang panretorika. May dalawang uri ng pagpapahayag : (a) pagpapahayagna pasalita at pagpapahayag na pasulat. DALAWANG SANGKAP NG PAGPAPAHAYAG May dalawang mahalagang sangkap ang pagpapahayag : (a) nilalaman at (b)pananalita. Sinasabing may nilalaman ang isang pahayag kung may mga sumusunod : (a)may pahatid o mensaheng mahalaga (b) may mahalagang impormasyon o pabatid (c)may kaalamang mapapakinabangan (d) kapupulutan ng magandang halimbawa at (e)makalilibang. Mga Maaaring Pagkunan ng Nilalaman Ang mga sumusunod ay maaaring pagkunan ng mga nilalaman: 1.Karanasan May kasabihang pinakamagaling na guro ang karanasan sapagkatwalang taong nabubuhay mula sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang pagtanda nahindi dumanas ng mga karanasan sa buhay. Ang karanasan ng isang tao ay hindi angnaganap na pangyayari sa kanya kundi kung ano ang ginawa niya sa pagyayari sakanyang buay upang siyay magtagumpay na malutas ang kanyang suliranin, ng kanyangmga kasama at maaaring ng sangkatauhan. ​ 2. Pakikipanayam Maaaring makakuha ng mga kabatiran sa pamamagitan ng paglapitat pakikipanayam sa mga dalubhasa sa kani-kanilang larangan. Kinakailangan ihandamuna nang maayos ang mga katanungan bago makipanayam nang maiwasangmaaksaya ang panahon. Dapat isaalang-alang ang mga sumusunod sa pakikipanayam :(a) mga tanong na sasagot sa mga kaalamang kailangan (b) nakipagkita sakakapanayamin sa araw at oras na kanyang itinakda at (c) maging magalang sa taongkinakapanayam. Matapos ang pakikipanayam, dapat pasalamatan ang taongkinapanayam.​

6 comments: